Rozporządzenie FDA dotyczące terapii opartych na komórkach macierzystych czesc 4

Chociaż stabilność kariotypu wykazano podczas wzrostu ludzkich embrionalnych komórek macierzystych przez ponad rok w hodowli, 37 aberracji w liczbie kopii, mitochondrialnej sekwencji DNA i metylacji promotora genu w długotrwałym pasażowaniu ludzkich linii embrionalnych komórek macierzystych są często zgłaszane.38 Podejście do wirusowych systemów partii nasion może okazać się użytecznym modelem do kontrolowania stabilności genomu. Wirusowe systemy wielu partii nasion określają dopuszczalną liczbę pasaży z dobrze scharakteryzowanego rodzicielskiego wirusa poprzez produkcję szczepionki. Ograniczenia te zostały zaprojektowane w celu kontrolowania możliwości powrotu do zjadliwości szczepów, które zostały atenuowane do użycia w szczepionkach39. Podobne zestawienie kontroli liczby pasaży, od charakterystyki do testowania, ludzkich linii embrionalnych komórek macierzystych przed, podczas i po ich różnicowaniu w tkanki do transplantacji zminimalizowaliby możliwość zmiany w składzie genetycznym. Genetyczna i fenotypowa charakterystyka linii, która przekroczyłaby dopuszczalną liczbę pasaży, musiała zostać ponownie przeanalizowana, a linia może wymagać ponownego pobrania klonalnie. Jakie typy komórek znajdują się w produkcie i jaka jest jego czystość i moc.
Tabela 2. Tabela 2. Oznaczanie typu komórek, czystości i siły działania produktów na bazie komórek macierzystych. Czystość komórki lub produktu tkankowego, który ma zostać przeszczepiony, ma pierwszorzędne znaczenie dla bezpieczeństwa, a rodzaj i siła działania komórek lub tkanek są ważnymi czynnikami w odniesieniu do skuteczności. Tabela 2 przedstawia konkretne obawy dotyczące tych cech, którymi należy się zająć, zanim ostateczny produkt oparty na komórkach macierzystych zostanie przetestowany na ludziach. W przeciwieństwie do produktów farmaceutycznych, które można ostatecznie zidentyfikować na końcu procesu produkcyjnego za pomocą analiz chemicznych, informacji o historii komórek w produkcie opartym na komórkach macierzystych, wzorcu ekspresji markerów identyfikacyjnych i funkcja komórek będzie odgrywać rolę w określaniu rodzaju komórek macierzystych oraz czystości i siły działania produktu.
Czy produkt będzie bezpieczny i efektywny w Vivo.
Oprócz oceny bezpieczeństwa i skuteczności produktu opartego na komórkach macierzystych przed przeszczepieniem, ważne jest, aby określić, dokąd pójdą komórki i jakie będą ich funkcje po przeszczepieniu. FDA prawdopodobnie będzie wymagać eksperymentalnych eksperymentów na modelach zwierzęcych, jeśli niewiele będzie wiadomo o produkcie, wskazaniu lub drodze podawania.13 Ustalenie, który model zwierzęcy jest najbardziej odpowiedni i bycie świadomym prawdopodobnych różnic między modelem zwierzęcym a istotna będzie funkcja produktu na bazie komórek macierzystych u ludzi.
W przypadku niektórych terapii, takich jak przywracanie poziomu insuliny we krwi, specyficzna miejscowo integracja produktu opartego na komórkach macierzystych nie jest wymagana dla skuteczności.43 Jednak dla innych, takich jak naprawa neuronów dopaminergicznych uszkodzonych w chorobie Parkinsona, specyficzna integracja komórek ma zasadnicze znaczenie dla efektu terapeutycznego. W obu przypadkach integracja komórek w nieokreślonej lokalizacji może budzić wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa. Przeszczepienie zwierzętom produktów opartych na komórkach macierzystych i zbadanie, czy komórki przemieszczają się z miejsca przeszczepu i gdzie funkcjonalnie integrują, będą musiały rozwiązać ten problem dotyczący integracji specyficznej dla danego miejsca.13 Ważna będzie także dystrybucja biologiczna.
[podobne: ile kosztuje wizyta u lekarza medycyny pracy, kopernika przychodnia, kosmetyka estetyczna warszawa ]
[przypisy: poradnia neurologiczna lublin, pralka frania allegro, endometrioza w mózgu ]