AMG 531, białko pobudzające trombopoezę, do przewlekłego ITP ad 8

Zjawisko to może wynikać ze zwiększonego klirensu endogennej trombopoetyny przez farmakologicznie ekspandowaną masę megakariocytów, co wykazano w badaniach zwierząt i ludzi.29,31 Pacjenci kończący to i inne badania AMG 531 byli uprawnieni do zapisania się do trwającego, otwartego rozszerzenia z tygodniowym podawaniem AMG 531 i dostosowaniem dawki w oparciu o liczbę płytek krwi. Wstępne dane32 wskazują, że 21 z 26 pacjentów leczonych do 24 tygodni miało zdefiniowaną w protokole odpowiedź płytek krwi na AMG 531, a 12 miało trwałą odpowiedź. Okazało się, że u dwóch pacjentów, którzy uczestniczyli w niniejszym badaniu, a następnie weszli do badania przedłużeń, wzrost stężenia retykuliny w szpiku kostnym był nieznaczny lub umiarkowany, ale bez zwłóknienia kolagenu i prawidłowych wyników cytogenetycznych. 33 Obaj pacjenci byli tak małżeńscy i otrzymywali stosunkowo wysokie dawki. AMG 531 (> 10 .g na kilogram), z minimalną odpowiedzią lub brak. Biopsja szpiku kostnego wykonana u jednego z pacjentów 14 tygodni po odstawieniu leczenia wykazała zmniejszone odkładanie siatkuliny. Nie uzyskano jeszcze drugiej próbki z biopsji u drugiego pacjenta. W modelach zwierzęcych wzrost retikuliny po podaniu PEG-MGDF ustąpił po odstawieniu leku, 34,35, a u pacjentów z białaczką leczonych trombopoetyną, wzrost ustąpił w ciągu 6 tygodni po przerwaniu leczenia. 36
W naszym badaniu, gdy wyniki połączono dla dawek większych niż .g na kilogram w fazie oraz dla dawek .g i 3 .g w fazie 2, 19 z 28 pacjentów miało liczbę płytek krwi, która osiągnęła lub przekroczyła docelowy zakres. Nie zgłoszono żadnych powikłań, w tym zdarzeń zakrzepowych, u pacjentów z liczbą płytek przekraczającą 450 000 na milimetr sześcienny. W fazie 2 zaobserwowano znaczną fluktuację liczby płytek w ciągu tygodnia, mimo że podana dawka AMG 531 nie uległa zmianie. Rola indywidualnego dostosowania dawki będzie musiała zostać zbadana w przyszłych badaniach. Mechanizm, za pomocą którego AMG 531 zwiększa liczbę płytek krwi w ITP, może obejmować zapobieganie przedwczesnej apoptozy megakariocytów, a także stymulację progenitorów megakariocytów i dojrzewanie megakariocytów i endomitozę, jak wykazano w przypadku innych trombopoetycznych czynników wzrostu.37
W tym badaniu ustalania dawki nie wszyscy pacjenci otrzymywali optymalną dawkę AMG 531 lub optymalny schemat podawania. Z tego powodu i ze względu na krótki czas leczenia u stosunkowo niewielkiej liczby pacjentów wyniki należy uznać za wstępne.
[więcej w: pediatra po angielsku, kopernika przychodnia, lekarz pediatra poznań ]
[przypisy: rehabilitacja neurologiczna warszawa, olx czechowice, ile kosztuje wizyta u lekarza medycyny pracy ]