Ochrona zdrowia publicznego – rekomendacje Instytutu medycyny dotyczące bezpieczeństwa leków czesc 4

Decyzja o zatwierdzeniu jest jednak kluczowym momentem w cyklu życia produktu, ponieważ uwalnia on lek na rynek, na którym opinia publiczna zyska szeroką ekspozycję na niego. W ramach wzmocnionego systemu bezpieczeństwa narkotyków ten etap powinien oznaczać początek kolejnego ważnego etapu w cyklu życia, kiedy organy regulacyjne, sponsorzy, ubezpieczyciele zdrowotni, podmioty świadczące opiekę zdrowotną i niezależni naukowcy aktywnie podejmują i zarządzają powstającą wiedzą na temat relacji ryzyka do korzyści oraz niepewności i komunikują tę wiedzę pacjentom, pracownikom służby zdrowia i organizacjom służby zdrowia w odpowiednim czasie. – Fragment Przyszłości bezpieczeństwa leków: promowanie i ochrona zdrowia publicznego .
Finansowanie i ujawnianie informacji
Spojrzenie z Dr. Psaty można usłyszeć na stronie www.nejm.org.
Artykuł został opublikowany na stronie www.nejm.org 9 października 2006.
Author Affiliations
Dr Psaty jest profesorem i redaktorem działu badań kardiologicznych, wydziałów medycyny, epidemiologii i służby zdrowia, University of Washington, Seattle. Pani Burke jest adiunktem w Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, Massachusetts oraz zastępcy sekretarza i dyrektora ds. Operacyjnych Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Pani Burke była przewodniczącą, a dr Psaty członkiem Komitetu Instytutu Medycyny ds. Oceny Systemu Bezpieczeństwa Leków w USA. Lista członków komisji IOM jest zawarta w raporcie Przyszłość bezpieczeństwa leków: Kroki działania dla Kongresu pod adresem: www.iom.edu/CMS/3793/26341/37329/37331.aspx.

[więcej w: co to jest choroba genetyczna, usg lodz, kosmetyka estetyczna warszawa ]
[hasła pokrewne: woblery allegro, prospan syrop, infanrix hexa cena ]