Ograniczenie wypalenia zawodowego u lekarzy

width=300Większość lekarzy pracuje obecnie w ramach większego systemu, czy to wielopaństwowego systemu opieki zdrowotnej, lokalnej grupy wielospecjalności, czy też w małej grupie. Panagioti i in. przeanalizował 20 kontrolowanych interwencji zaprojektowanych w celu ograniczenia wypalenia zawodowego. Okazało się, że interwencje o największym wpływie skupiały się na zmianie organizacyjnej lub systemowej. Te interwencje mogą być skierowane na wiele poziomów organizacji: zmiana kultury, przywództwo, budowanie społeczności lub zorganizowane programy.

Z kulturowego punktu widzenia organizacje muszą odejść od podejść, które powodują winę wypalenia wyłącznie na osobach. Wypalenie jest konstelacją zachowań, które powstają w miejscu pracy; nie występuje w izolacji, ale wynikają z połączenia czynników zewnętrznych i indywidualnych. Programy, które polegają na dodawaniu lekarzom dodatkowej aktywności wellness do codziennej pracy, są wystarczające i mogą rzeczywiście przyczynić się do rozwiązania problemu.
[hasła pokrewne: telefon zaufania depresja, igraszki losu cda, eskulap mosina ]