Płacenie za wydajność – ryzyka i rekomendacje ad

Audyty będą wymagane w celu zapewnienia dokładności, a koszty będą wysokie. Czy nagrody będą wystarczające. To, czy potencjalne premie będą wystarczające, aby zrekompensować koszty gromadzenia danych lub motywować zmiany, jest nieznane. Jeśli pula środków na płatności dla dostawców jest stała, wówczas polityka, która dla niektórych daje duże korzyści, może wymagać znacznych cięć w płatnościach dla innych. Jeśli tylko lekarze osiągający wysoki poziom wydajności otrzymają płatności, ci, dla których taki poziom jest poza zasięgiem, nie będą próbowali.
Czy mogą pojawić się niezamierzone konsekwencje. Być może największą obawą jest to, że wprowadzenie wynagrodzenia za wyniki może spowodować więcej szkód niż korzyści. Na przykład, jeśli lekarze nie są przekonani, że dostosowanie ryzyka jest wystarczające, mogą zdecydować, że najłatwiejszym sposobem uzyskania wysokich wyników jest uniknięcie chorych lub trudnych pacjentów (tych, którzy najbardziej ich potrzebują); systemy obsługujące osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji mogłyby obniżyć ich dochody (podważając nasze zniszczone programy bezpieczeństwa); a nacisk na zachęty finansowe może jeszcze bardziej podkopać morale i podstawową wartość zawodową altruizmu, który jest już zagrożony przez rosnącą komercjalizację medycyny.
Obawy te zostały omówione między innymi w raporcie opublikowanym niedawno przez Institute of Medicine (IOM) pt. Wydajność dostawcy nagród: dostosowanie zachęt w Medicare . 2 Komitet IOM, któremu służyłem, przyznał się do tych wyzwań, ale zdecydowanie zalecił przeniesienie naprzód z płaceniem za wyniki jako jeden z elementów kompleksowej strategii poprawy jakości opieki. Każda z powyższych kwestii została poruszona w naszych zaleceniach.
Komisja wskazała obecny system płatności jako ważną przyczynę rozdrobnienia, złożoności, zawodności i marnotrawstwa obecnego systemu dostarczania. Poprosiliśmy CMS i Kongres, aby zaczęli wdrażać wynagrodzenie za wyniki, aby nauczyć się modyfikować system płatności, aby zwiększyć wydajność i zachęcić do ogólnoświatowej i kompleksowej poprawy.
Podkreśliliśmy, że środki i nagrody za wyniki powinny być ukierunkowane na wiele wymiarów opieki, początkowo obejmujące środki o jakości technicznej, opiekę skoncentrowaną na pacjencie i efektywność, ale zmierzające w kierunku zmian podłużnych i zdrowotnych, gdy tylko jest to wykonalne. Ponieważ większość beneficjentów Medicare otrzymuje opiekę od wielu lekarzy w różnych środowiskach instytucjonalnych, komisja podkreśliła potrzebę środków i nagród, które sprzyjają wspólnej odpowiedzialności i koordynacji opieki. Biorąc pod uwagę obecne zagrożenia dla podstawowej opieki zdrowotnej, zalecamy, aby umożliwić beneficjentom Medicare zidentyfikowanie swoich regularnych dostawców usług opieki zdrowotnej, a następnie nagradzanie takich dostawców.
Chociaż zwróciliśmy się do CMS, aby upoważnić wszystkich instytucjonalnych dostawców Medicare do udziału w programach pay-for-performance tak szybko, jak to możliwe, uznaliśmy poważne wyzwania stojące przed lekarzami w praktyce małych biur i zaleciliśmy, aby udział lekarzy był na początku dobrowolny. Niezbędne będą specjalne starania, aby pomóc usługodawcom w opracowywaniu systemów gromadzenia danych i przyjmowaniu elektronicznych kart zdrowia wymaganych do wspierania poprawy jakości, pomiaru wydajności i reformy płatności.
Uznaliśmy, że znaczne dodatkowe środki finansowe nie zostaną udostępnione w obecnym otoczeniu fiskalnym i wezwały do utworzenia skromnych pul funduszy pochodzących z bieżących płatności.
[więcej w: ile kosztuje wizyta u lekarza medycyny pracy, usg lodz, infanrix hexa cena ]
[hasła pokrewne: woblery allegro, prospan syrop, infanrix hexa cena ]