Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego dzieci

Ta aktualna i przydatna książka wypełnia ważną niszę w literaturze radiologicznej. MRI jest szczególnie odpowiedni do obrazowania dzieci ze względu na brak promieniowania jonizującego (w przeciwieństwie do CT, jego głównego konkurenta), a także znakomity kontrast w wytyczaniu zarówno normalnych, jak i patologicznych tkanek. W połowie lat 80. wzrost częstości rytmu serca u dzieci był utrudniony przez długi czas potrzebny na obrazowanie, ograniczoną rozdzielczość przestrzenną i niezgodność skanera ze sprzętem anestezjologicznym i monitorującym. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat wiele innowacji, w tym szybsze sekwencje, specjalne cewki i respiratory i monitory kompatybilne z MRI, spowodowały eksplozję zastosowań MRI w pediatrii, od ośrodkowego układu nerwowego do układu mięśniowo-szkieletowego. Czytaj dalej Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego dzieci